Articles in Welsh/Cymraeg

Showing 10 of 22 results
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Nodwch pam mae’r plentyn yn bod yn amharchus... Read full article
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Ystyriwch y materion a dewiswch eich brwydrau – deliwch bob amser gyda sefyllfaoedd yn gyntaf sydd yn beryglus – i’ch hun neu at eraill. Dyw hwn ddim i ddweud anghofio dweud celwydd, ond byddwch yn ymwybyddol o’r sefyllfa... Read full article
by Lester Aldridge on August 21, 2019
by Lester Aldridge on August 21, 2019
Ennill asesiad diagnostig fel arfer yw’r cyntaf o nifer o broblemau cyntaf wedi ei wynebu gan unigolion sy’n berchen cyflwr sbectrwm awtistig.... Read full article
by Michael Barton on August 21, 2019
by Michael Barton on August 21, 2019
Dimond 16% o oedolion awtistig sydd mewn gwaith llawn-amser, yn ôl astudiaeth llynedd gan y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth (CGA). Ddaru eu hastudiaeth blaenorol, nôl yn 2007, rhoi’r ffigwr yma at 15%.... Read full article
on August 21, 2019
Yn Therapi Lleferydd Llundain, rydym yn meddwl taw’r gorau ydy osgoi terminoleg ddryslyd. Dyna pham rydym yn defnyddio Saesneg plaen a chynnig esboniadau... Read full article
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Ymateb yn gloi a defnyddio dull cyson. Dwedwch wrth y plentyn i ‘stopio’ (gan ddefnyddio symbolau gweledol os yn briodol), deliwch gyda’r plentyn sydd wedi cael eu cnoi.... Read full article
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Mae ambell i blant yn byw mewn amgylcheddau lle nad ydynt wedi cael eu dysgu sut i ymddwyn yn briodol. Tipyn iawn o sgwrs sydd yn ffurf sgwrs neu ddysgu sut i negodi. Ynlle, mae cyfathrebu wedi ei roi drwy galw a dadlau.... Read full article
by Forrest Williams on August 21, 2019
by Forrest Williams on August 21, 2019
Mae gan ein ddau cyfarwyddwyr yn Forrest Williams blentyn Awtistig, sydd yn rhoi mewnwelediad i’r tîm bach mewn i bobld sydd ag Awtistiaeth. Mae hefyd yn rhoi angerdd i ni i helpu’r rhai sy’n dod i gysylltiad gyda’r system Cyfiawnder Troseddol.... Read full article
by The Play Doctors on August 07, 2019
by The Play Doctors on August 07, 2019
Fedrwn ni ddim bob amser ddefnyddio’r un technegau i bob plentyn. Rhaid i ni gadw’r un rheolau a ffiniau fel bod pob plentyn ym mhob gosodiad yn cydnabod beth yw ymddygiad priodol neu’n amhriodol... Read full article
by The Play Doctors on August 07, 2019
by The Play Doctors on August 07, 2019
Byddwch yn ymwybodol bod tynnu gwallt yn arwain at ganlyniadau – mae’n rhywbeth a gaiff ymateb yn syth ac os mai dyna ydy beth mae’r plentyn eisiau mi fydd hynny yn gweithio!... Read full article
1 2 3